ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000

Tel. 0-4400-9009  
Fax.0-4424-4739

e-Mail : nrrupr@gmail.com

www.facebook.com/nrru