ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ประเภท

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ประเภท

   

โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับกองกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้านบรรพชีวินวิทยาหน้าใหม่ ให้จังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ในแผนที่โลกที่มี “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” (The UNESCO Triple Crown) ภายใต้จุดเด่นด้านอุทยานธรณีโคราช ให้เป็น “ดินแดนแห่ง 1 เขา 1 หิน 1 ป่า 1 ลำ 1 วัฒนธรรม และ 3 ซาก” อันได้แก่ เขาเควสตา หินทราย ป่าเต็งรัง ลำตะคอง วัฒนธรรมไทยโคราช ซากไม้กลายเป็นหิน ซากช้างดึกดำบรรพ์ และซากไดโนเสาร์

Continue reading