ไดโนเสาร์ “สยามโมดอน นิ่มงามมิ”

ไดโนเสาร์ สยามโมดอน นิ่มงามมิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Siamodon nomngami Buffetaut & Suteethorn,2011

สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) เป็นไดโนเสาร์ ออร์นิโธพอด กลุ่มที่เรียกว่า อิกัวโนดอนเทีย (Iguanodontia) พบชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรบนด้านซ้ายฟันจากขากรรไกรบนเดี่ยวๆ 1 ซี่, และกระดูกส่วนสมองด้านท้ายทอย จากแหล่งขุดค้นบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ที่พบคือ นายวิทยา นิ่มงาม พบฟันและกระดูกไดโนเสาร์ ในหินกรวดมนปนปูน หมวดหินโคกกรวด ยุคครีตาเชียสตอนต้น มีอายุประมาณ 125 – 113 ล้านปีมาแล้ว

  Continue reading

แรดไร้นอ “อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน”

แรดไร้นอ อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aceratheium porpani Deng, Hanta & Jintasakul, 2013

 

 

เป็นแรดดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีนอ ลักษณะกะโหลกด้านหลังแบนเรียบ ขอบท้ายกะโหลกเป็นแนวตรงที่เด่นและมีลักษณะกะโหลกแผ่ขยายกว้างกว่าแรดชนิดอื่น อยู่ในสมัยไมโอซีนตอนปลายประมาณ 7.5 – 6 ล้านปีก่อน

ชิ้นส่วนที่พบ : เป็นขากรรไกรทั้งสองข้าง

แหล่งที่พบ : บ่อทรายท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ความสำคัญ : บ่งบอกสภาพแวดล้อมบริเวรตำบลท่าช้างในช่วงปลายไมโอซีนว่ามีสภาพื้นที่เป็นทุ่งหญ้า

ปลากระดูกแข็ง “โคราชอิกธิส จิบบัส”

ปลากระดูกแข็ง “โคราชอิกธิส จิบบัส”

Khoratichthys gibbus Deesri et ak., 2016

เป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดในยุคจูแรสซิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้น ประมาณ 150 ล้านปีก่อนมีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ด้านหลังมีโหนกชัดเจน ตั้งชื่อเป็นแหล่งอนุสรณ์แก่แหล่งที่พบ คือ บ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและชื่อชนิดมาจากลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้

 

 

 

ชิ้นส่วนที่พบ : รอยพิมพ์ของตัวปลาที่สมบูรณ์ตั้งแต่ส่วนหัวและส่วนเกล็ดที่เรียงกันต่อเนื่อง

ความสำคัญ : เป็นปลากลุ่มแรกๆ ของสายวิวัฒนาการในกลุ่ม Lepisosteifromes และเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลายในปลากลุ่มดังกล่าวในหมวดหินภูกระดึงในประเทศไทย

จระเข้บก “โคราโตซูคัส จินตสกุลไล”

จระเข้บก “โคราโตซูคัส จินตสกุลไล”
Khoratosuchus jintasakuli Lauprasert et al., 2009

เป็นจระเข้ขนาดเล็ก หัวแบน และมีขนาดลำตัวราว 1.5 เมตร

Continue reading