ประกาศการรับรูปภาพที่เข้าร่วมประกวดคืน

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับ

ผลงานคืน พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ที่ห้องสำนักงานกองกิจการพิเศษ อาคารศูนย์ฝึกทับแก้ว ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

ภายในวันที่ 26 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มารับภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดคืนตามเวลาที่กำหนด

ผลงานดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งผลงาน และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการ ใด ๆ กับผลงานที่ไม่ได้มาขอรับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดทุกประเภท

ประกาศรางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดทุกประเภท

การประกวดวาดภาพ

การประกวดบทเพลง

การประกวดนาฏศิลป์

การประกวดอาหาร

 

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิประกวดวาดภาพ

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวด

การประกวดแข่งขันวาดภาพ
“ไดโนเสาร์โคราชและสภาพแวดล้อมบรรพกาล”

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขันอาหาร

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดแข่งขันอาหาร
“เพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark”

 

 

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขันบทเพลง

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดแข่งขันบทเพลง
“อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก”

ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ประกาศผลรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดนาฏศิลป์สร้าสรรค์

หมูป่าโบราณ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส

หมูป่าโบราณ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Merycopotamus thachangensis Hanta et al., 2008

 

 

หมูป่าโบราณ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส เป็นสัตว์กีบคู่ดึกดำบรรพ์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับหมูและฮิปโป ลักษณะกะโหลกแบนและมีตำแหน่งเบ้าตาโผล่พ้นหัว

ที่มาชื่อเป็นอนุสรณ์แก่แหล่งที่พบคือ ตำบลท่าช้าง

ชิ้นส่วน: กะโหลกพร้อมฟันกราม

อายุ: สมัยไมโอซีนตอนปลาย ประมาณ 10-8 ล้านปีก่อน

แหล่งที่พบ: Continue reading

ไดโนเสาร์ “สยามโมดอน นิ่มงามมิ”

ไดโนเสาร์ สยามโมดอน นิ่มงามมิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Siamodon nomngami Buffetaut & Suteethorn,2011

สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) เป็นไดโนเสาร์ ออร์นิโธพอด กลุ่มที่เรียกว่า อิกัวโนดอนเทีย (Iguanodontia) พบชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรบนด้านซ้ายฟันจากขากรรไกรบนเดี่ยวๆ 1 ซี่, และกระดูกส่วนสมองด้านท้ายทอย จากแหล่งขุดค้นบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ที่พบคือ นายวิทยา นิ่มงาม พบฟันและกระดูกไดโนเสาร์ ในหินกรวดมนปนปูน หมวดหินโคกกรวด ยุคครีตาเชียสตอนต้น มีอายุประมาณ 125 – 113 ล้านปีมาแล้ว

  Continue reading

แรดไร้นอ “อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน”

แรดไร้นอ อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aceratheium porpani Deng, Hanta & Jintasakul, 2013

 

 

เป็นแรดดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีนอ ลักษณะกะโหลกด้านหลังแบนเรียบ ขอบท้ายกะโหลกเป็นแนวตรงที่เด่นและมีลักษณะกะโหลกแผ่ขยายกว้างกว่าแรดชนิดอื่น อยู่ในสมัยไมโอซีนตอนปลายประมาณ 7.5 – 6 ล้านปีก่อน

ชิ้นส่วนที่พบ : เป็นขากรรไกรทั้งสองข้าง

แหล่งที่พบ : บ่อทรายท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ความสำคัญ : บ่งบอกสภาพแวดล้อมบริเวรตำบลท่าช้างในช่วงปลายไมโอซีนว่ามีสภาพื้นที่เป็นทุ่งหญ้า

ปลากระดูกแข็ง “โคราชอิกธิส จิบบัส”

ปลากระดูกแข็ง “โคราชอิกธิส จิบบัส”

Khoratichthys gibbus Deesri et ak., 2016

เป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดในยุคจูแรสซิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้น ประมาณ 150 ล้านปีก่อนมีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ด้านหลังมีโหนกชัดเจน ตั้งชื่อเป็นแหล่งอนุสรณ์แก่แหล่งที่พบ คือ บ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและชื่อชนิดมาจากลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้

 

 

 

ชิ้นส่วนที่พบ : รอยพิมพ์ของตัวปลาที่สมบูรณ์ตั้งแต่ส่วนหัวและส่วนเกล็ดที่เรียงกันต่อเนื่อง

ความสำคัญ : เป็นปลากลุ่มแรกๆ ของสายวิวัฒนาการในกลุ่ม Lepisosteifromes และเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลายในปลากลุ่มดังกล่าวในหมวดหินภูกระดึงในประเทศไทย