ไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช ได้จัดประกวดแข่งขัน

โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก สู่...UNESCO Global Geopark

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรายละเอียดประกวดแข่งขันทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์สร้างสรรค์

การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศผล

ประพันธ์เพลง

อุทธยานธรณีโคราช สู่อุทยานธรณีโลก

การประกวดแข่งขันบทเพลง "อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก" ชิงเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศผล

รังสรรค์เมนูอาหาร

เพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark

การประกวดแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศผล

วาดภาพ

ไดโนเสาร์โคราช และสภาพแวดล้อมบรรพกาล

การประกวดแข่งขันวาดภาพ "ไดโนเสาร์โคราชสภาพแวดล้อมบรรพกาล" ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศผล

รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก สู่...UNESCO Global Geopark

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

วัฒนธรรมไทโคราช

หลากหลายวัฒนธรรม จากหลายหลายชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน แสดงผ่านหลากหลาย สิ่งปลูกสร้าง เครื่องใช้สอย ความเชื่อ และวิถีชีวิต หล่อหลอมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมโคราช

ศึกษาเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

Khorat Geopark

ซากไม้กลายเป็นหิน ซากช้างดึกดำบรรพ์ และซากไดโนเสาร์

ศึกษาเพิ่มเติม